PROIZVODNJA/PRODAJA TRANSPORTNE EMBALAŽE

Celoten proizvodni proces se izvaja v lastnih poslovnih obratih v Godoviču, ki zajemajo več kot 10.000 m² opremljenih proizvodnih objektov, ti pa se razprostirajo na površini 50.000 m². TO-MA PALETE d .o. o. je največje proizvodno podjetje EPAL-palet v Sloveniji, Balkanu in celo širši regiji, prav tako pa izdelujemo tudi druge vrste transportne embalaže. Prednost pred konkurenco je celovita samostojna proizvodna usluga, kar pomeni, da je vsak proizvod v našem podjetju plod našega dela in znanja, ki ga nenehno izpopolnjujemo, nadgrajujemo in prilagajamo tržnim potrebam ter zahtevam naših naročnikov.

Izjemno smo ponosni na to, da je vsak proizvod celovito izdelan v naši proizvodnji, saj se proizvodni proces prične že z nakupom surovine ter konča s končnim
prodajnim produktom. Smo nosilec licence EPAL za proizvodnjo palet, izdane s strani evropskega združenja EPAL, ki velja za največji organ in združenje v
paletnem polu. Prav tako pa imamo pridobljen certifikat standarda ISPM-15/IPPC, ki naše proizvode naredi še popolnejše in primerne za uporabo v prekooceanski, medcelinski in mednarodni logistiki in trgovini.

Proizvodnja je opremljena z opremo, ki zagotavlja proizvodni proces razreza hlodovine več kot 200 m³ v eni dnevni izmeni, medtem ko strojna oprema za izdelavo transportne embalaže zmore izdelavo več kot 5.000 kosov palet v eni dnevni izmeni. Za sušenje in termično obdelavo transportne embalaže imamo na voljo štiri sušilnice s skupno kapaciteto 20.000 kosov EPAL-palet, kar pomeni, da ima posamezna sušilnica kapaciteto 5.000 kosov. Vsa proizvedena transportna embalaža je skladiščena v pokritih in nadzorovanih skladiščnih prostorih in je pripravljena za prevzem ali dobavo s tovornimi vozili iz lastnega voznega parka tudi po sistemu »just in time«.

ODKUP/PRODAJA RABLJENE TRANSPORTNE EMBALAŽE

V našem podjetju nudimo odkup in prodajo rabljene transportne embalaže, ki je namenjena nadaljni uporabi, ter odkup in odvoz odslužene transportne embalaže. Smo največje podjetje v Sloveniji, ki odkupuje in prodaja rabljeno transportno embalažo, in hkrati tudi podjetje s pridobljeno licenco
EPAL za razvrščanje in trgovanje s proizvodi EPAL. V vsaki izmed naših poslovalnic poseben oddelek skrbi za pregled in sortiranje rabljenih palet. Ker pregled
ter sortiranje rabljenih palet potekata ročno, so vse pregledane in sortirane palete izjemno kvalitetne, kar prepoznavajo tudi naši kupci, ki se najdejo v vseh
industrijskih panogah. Vse neustrezne in poškodovane palete popravimo skladno z najvišjimi veljavnimi standardi. V primeru, da je paleta odslužena, jo predelamo v biomaso.

Nudimo različno standardno in nestandardno transportno embalažo za znane naročnike, po dogovoru pa lahko iz zanesljivih virov priskrbimo tudi palete po želji posameznega naročnika izven naše ponudbe. Vse palete so pregledane in popravljene in takšne skladiščene v pokritih in nadzorovanih skladiščnih prostorih na različnih lokacijah v Sloveniji in so tako pripravljene za prevzem ali dobavo s tovornimi vozili iz lastnega voznega parka tudi po sistemu »just in time«.

POPRAVILO RABLJENE TRANSPORTNE EMBALAŽE

Smo nosilec licence za popravilo lesenih palet EPAL, ki jih popravljamo skladno z zahtevami organizacije EPAL. Ta skrbi, da je popravilo nadzorovano in skladno
s tehnicnim pravilnikom, nad katerim nadzor izvaja zunanja neodvisna organizacija Bureau Veritas. Nadzor in kontrola se vršita in izvajata nenapovedano večkrat mesečno.

Zakaj popraviti EPAL-paleto pri nas? V našem podjetju za vse popravljene EPAL-palete garantiramo, da je popravilo skladno s tehničnim pravilnikom, ki ga predpisuje združenje EPAL. To pomeni, da so vsi konstrukcijski deli skladni z zahtevami in predpisi EPAL, da so vgrajeni leseni elementi dimenzijsko skladni, da je les obdelan skladno z standardom ISPM 15/IPPC, da so uporabljeni paletni žeblji EPAL, da je uporabljeno za popravilo certificirano orodje ter da popravljena paleta vsebuje ustrezne in pravilne oznake, kar pomeni, da so palete popolnoma varne, uporabne in izmenljive po vsem svetu. Nudimo tudi popravilo druge lesene transportne embalaže, ki je izdelana skladno s standardom ISPM 15/IPPC, ter tudi popravilo kovinske transportne embalaže, kot je na primer tako imenovana kovinska mrežasta paleta − GITTERBOX.

TRANSPORT – LOGISTIKA

Izvajamo logistiko in cestni tovorni promet z lastno logistično službo in lastnimi tovornimi vozili. Vsa vozila so volumenska, upravljajo pa jih zanesljivi in izkušeni vozniki, ki jih razporeja in upravlja disponent iz lastnega logističnega oddelka. Svoje dostave in prevzeme lahko tako vedno prilagajamo potrebam naših
naročnikov, prav tako pa so ustrezno usklajene in pravočasne.

LESNA BIOMASA IN ENERGENTI ZA OGREVANJE

Kot lesno predelovalno proizvodno podjetje skrbimo, da stoodstotno izkoristimo ves kupljen les. To pomeni, da večino predelanega lesa izkoristimo za izdelavo
transportne embalaže, medtem ko ves odpadek in les, ki je neustrezen za izdelavo transportne palete, pretvorimo v lesno biomaso in energente za ogrevanje.
Ker za izdelavo transportne embalaže uporabljamo les jelke in smreke, iz odpadka izdelamo sekance in žaganje, ki imajo za osnovo 100 % les
iglavcev. V sekance predelujemo tudi vso dotrajano transportno embalažo in odpaden les, ki ga lahko dostavite na naše predelovalno mesto oziroma odvoz naročite v našem logističnem oddelku. Za zbiranje in predelavo dotrajane transportne embalaže in odpadnega lesa imamo pridobljena tudi vsa okoljevarstvena dovoljenja s strani Agencije Republike Slovenije za okolje ARSO.
Družba TO-MA PALETE d. o. o. je tako zasnovana na temelju sodobne, okolju prijazne proizvodnje krožnega gospodarstva in obnovljivih virov.

SUŠENJE IN TERMIČNA OBDELAVA LESA

Za sušenje lesa uporabljamo konvencionalne klasične sušilnice. Na voljo imamo velike volumenske sušilnice, ki s skupno površino zagotavljajo nemoteno sušenje vseh proizvedenih palet. Sušilnice so ogrevane z biomaso, ki nastane kot stranski produkt pri razrezu lesa v naši proizvodnji. Celoten proces
sušenja je voden z avtomatskim krmilnikom ter programsko opremo, ki nam omogoča, da vam po koncu sušenja izpišemo poročilo o poteku in nadzoru sušenja
s števillnim in grafičnim prikazom. Sušimo lahko vse vrste lesa. Poleg sušenja lesa za lastne potrebe izvajamo sušenje lesa ali končnih lesenih produktov tudi za
naše naročnike. Sušilnice so opremljene tudi z najsodobnejšo opremo, s katero izvajamo toplotno obdelavo lesa oz. HT (heat treatment) skladno z mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe ISPM-15/IPPC. Standard predpisuje postopek, v katerem se mora les po svojem celotnem preseku, vključno s sredico lesa, segreti na najmanj 56 °C za najmanj 30 minut. S postopkom zagotovimo preprečevanje prenosa bolezni in zajedavcev v leseni embalaži. Po opravljeni toplotni obdelavi les ožigosamo z vročim žigom z oznako, ki nam ga je dodelil državni fitosanitarni organ. Tako obdelan les je primeren za uporabo v mednarodnem prometu. Celoten proces toplotne obdelave lesa vodimo z avtomatskim krmilnikom ter programsko opremo, ki nam omogoča, da po koncu procesa izpišemo poročilo o poteku in nadzoru toplotne obdelave lesa s številčnim in grafičnim prikazom.

ODKUP OKROGLEGA LESA − HLODOVINE IN REZANEGA LESA

Nudimo stalen odkup okroglega lesa − hlodovine iglavcev (jelka in smreka) ter stalen odkup embalažnih rezanih elementov jelke in smreke.

PRODAJA REZANEGA LESA

Nudimo prodajo rezanega lesa v dimenziji in kvaliteti po naročilu kupca.